အမျိုးသားအဆင့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင် ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် Asia World ဆိပ်ကမ်း Essential Motor Co., Ltd. ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်း

အမျိုးသားအဆင့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင် ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် Asia World ဆိပ်ကမ်း Essential Motor Co., Ltd. ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းရောက်ရှိလာသည့် လူစီးအဖြစ် အသုံးပြုမည့် BYD အမျိုးအစား လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် (၂၅)စီးအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း