လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ DRY PORT (KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ DRY PORT (KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း