လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ Dry Port (KM) နှင့် မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ Dry Port (KM) နှင့် မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း