လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် Spare Parts များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့နယ်(ဝမ်တာပင်း) ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် Spare Parts များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့နယ် (ဝမ်တာပင်း) ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်းများသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း