အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ညောင်ခါးရှည်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်း၊ ပို့ကုန်ယာဉ်စစ်ကွင်း၌ အသုံးပြုမည့် 6MeVနှင့်အထက် X-Ray စက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ညောင်ခါးရှည်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်း၊ ပို့ကုန်ယာဉ်စစ်ကွင်း၌ အသုံးပြုမည့် 6MeVနှင့်အထက် X-Ray စက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း