Express Consignment(အလျင်အမြန်ပေးပို့ထုတ်ယူလိုသည့်ကုန်စည်များ) အပေါ်အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးပမာဏတစ်ရပ် သတ်မှတ်ခြင်း

28/05/2018
Express Consignment(အလျင်အမြန်ပေးပို့ထုတ်ယူလိုသည့်ကုန်စည်များ) အပေါ်အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးပမာဏတစ်ရပ် သတ်မှတ်ခြင်း