မော်တော်ယာဉ် ထည့်သွင်းတင်ဆောင်လာသည့် ကုန်သေတ္တာများကို Release Order မရရှိမီ ကုန်သေတ္တာအခွံအား ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

မော်တော်ယာဉ် ထည့်သွင်းတင်ဆောင်လာသည့် ကုန်သေတ္တာများကို Release Order မရရှိမီ ကုန်သေတ္တာအခွံအား ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်