အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာအစီအစဉ်၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း


Open pdf

အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (AEO Myanmar Version)


Open pdf

AEO Pamphlet


Open pdf

AEO Application form (Myanmar)


Open pdf

AEO Certificate


Open pdf

AEO အသိအမှတ်ပြု Company များစာရင်း


Excel

AEO အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်


Open pdf

ကုန်သွယ်မှုနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (မူကြမ်း)


Open pdf


Open pdf


Open pdf