April 26, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG နှင့် KM)၊ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
April 25, 2024
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၁၀) ၊ အမှတ် (၁)
April 25, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
April 12, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
April 12, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM နှင့် RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

Pages