• စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Planning and Finance)
 • စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Commerce)
 • စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation)
 • Myanmar Trade Net
 • ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Transport and Communications)
 • ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA)
 • အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA)
 • မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MEB)
 • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (CBM)
 • မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် (MPA)
 • မြန်မာနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MIFFA)