08/02/2019
သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန်ကြေညာလွှာများ တင်သွင်းရာတ ွင် နိုင်ငံခြားငေ ွလွှဲပြောင်း လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် Bank Name ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတိပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကိစ္စ
08/01/2019
သုံးဘီးတပ်ယာဉ် (Three-Wheeled Vehicles) များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ
08/01/2019
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၄ ၊ အမှတ် ၃ ။
24/12/2018

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၂-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၉.၄၁၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

18/12/2018
ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈) အရ Release Order Notification နှင့် Allowed Shipment Notification များတွင် အကောက်ခွန်အရာရှိများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်

Pages