February 8, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
February 5, 2024
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများ၏ခုံနံပါတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း
February 5, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ အသီးသီးရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
February 2, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် Spare Parts များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM)၊ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG) နှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) များသို့ အသီးသီးရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
January 30, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Spare Parts များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

Pages