19/10/2017
အကောက်ခွန် သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁။
19/10/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၉-၂၀၁၇) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၁၃၉၇.၄၁၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း
12/10/2017
Call Center ဖွင့်လှစ်၍ ဖြေကြားပေးမည့်အကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
28/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၉-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၆၁.ဝ၅၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
27/09/2017
မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၁၇ (Customs Tariff of Myanmar 2017) အား ၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ စတင်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

Pages