06/08/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁၀ ။
30/07/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၇-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၇-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၅၇၇.၇၂၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
26/07/2018
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်မှုကိစ္စ
28/06/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၆-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၇၃၇.၉၆၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
20/06/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၉ ။

Pages