13/03/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၂-၂၀၁၈ မှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၃၂၀.၃၂၅) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
13/3/2018
အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ကွန်ပျူတာဆန်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
11/03/2018
အကောက်ခွန်နှောင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ကြားခြင်း
08/03/2018
ယာဉ်မောင်း-၅ရာထူး ခန့်ထားရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း
02/03/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ(၃) အမှတ်(၅)

Pages