21/02/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
19/02/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းသစ်များ ခေါ်ယူခန့်ထားရေးကိစ္စ
08/02/2018
အကောက်ခွန်မှူးရာထူးဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
(၂၇) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်နေ့ Talk Show Interview
01/02/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းလျှေက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

Pages